Bar regelement:

 

We hebben in het kader van de regelementen en wetgeving m.b.t. Alcohol een speciaal schrijven.

Deze ligt ter inzage in de kantine achter de bar. En zal ook nog extra achter deze regelementen worden toegevoegd.

We verzoeken iedereen hier notie van te nemen!

 

Wij verzoeken iedereen om in elk geval NIET aan de thermostaat in de kantine te komen. Ook de thermoststaatknoppen op de verwarmingen zelf hoeven niet bediend te worden. Deze staat op een vaste temperatuur en hoeft niet bediend te worden!!

Na het ophalen van de etui en de sleutels heeft men toegang tot de kantine.

Wij gaan ervan uit dat iedereen de kantine achterlaat zoals deze ook is aangetroffen. D.w.z. stoelen, barkrukken terugzetten op de plaats. Na gebruik van de bar dient deze schoon te worden gemaakt.

Er mag niet worden gerookt in de kantine! Na gebruik van de kantine controleren of de schuifdeuren zijn afgesloten en de tussendeur moet worden op slot gedraaid. Etui dient weer te worden terug gebracht op de bekende adressen

Regelgeving Alcohol TV Ederveen

Aanleiding Op grond van de Drank- en Horecawet is het verplicht dat er op tijdstippen waarop alcohol verstrekt wordt op het park een zogenaamde leidinggevende aanwezig is (in het bezit van Verklaring Sociale Hygiëne) of een gekwalificeerde barvrijwilliger (die een instructie gehad heeft over verantwoord alcoholgebruik). Hiermee willen wij jullie op de hoogte stellen van deze wettelijk verplichtingen voor onze tennisvereniging. Omdat wij het praktisch niet uitvoerbaar vinden iedereen persoonlijk een dergelijk instructie te geven over verantwoord alcoholgebruik, willen wij hierna de belangrijkste zaken de revue laten passeren. Tijdens je bardienst dien je je hieraan dan ook te houden. Deze regelementen liggen ook nog eens ter inzage achter de bar.

Doel Drank- en Horecawet: De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren en het voorkomen van risico’s zoals: alcoholgebruik, kinderen, overmatig gebruik ongevallen onder invloed. De Drank- en Horecawet regelen o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in par commerciële inrichtingen (verenigingen). De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen.

De Drank- en Horecawet bepalen dat het bestuur van elke vereniging die alcohol wil schenken een alcoholbestuursreglement opstelt en deze indient bij de aanvraag van een vergunning.

Inhoud alcoholbestuursreglement: Wettelijke voorschriften van de Drank- en Horecawet die van toepassing zijn voor de regels over alcohol die specifiek gelden voor de tennisvereniging SRO:

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan begeleiders van jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrij drank gepromoot, door o.a. die goedkoper aan te bieden.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger van het park verwijderd.
 • Belangrijkste regels Drank- en Horecawet:
 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht
 • Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
 • De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd om een geldig leeftijdsbewijs vragen. De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren die niet oud genoeg zijn, wel alcohol hebben kunnen kopen. Jongeren zijn niet strafbaar.
 • Schenkverboden:
 • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 • Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.
 • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.  
 • Alcohol en verkeer:
 •  
 •  
 • Rijden met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,2 promille is strafbaar voor bijvoorbeeld een beginnend bestuurder.
 • De wet geldt voor alle voertuigen, dus ook voor de fiets.
 • De grens van 0,5 promille voor gevorderde bestuurder (na 5 jaar) wordt bereikt na het drinken van 2 á 3 standaardglazen alcoholhoudende drank in ongeveer een uur tijd.
 • Waarom 0,5 promille grens?
 • Vanaf 0,5 promille neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af (reactievermogen, oordeelsvermogen, waarneming nemen af)
 • De kans op een ongeval is bij 0,8 promille al 2 keer zo groot als bij 0,5 promille; bij 1,3 promille is die kans 9 keer zo groot
 • Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf; dit betekend o.a.: -bij veroordeling een strafblad, met mogelijke gevolgen voor de carrière -relatief hoge geldboetes mogelijk
 • Tot een promillage van 0,8 kan de boete direct betaald worden, waarmee strafvervolging wordt voorkomen
 • Boven de 0,8 promille: -verdachte moet voor de rechter verschijnen -straffen zijn zwaarder-deelname 3-daagse cursus (EMA) (tot 2,3 promille)
 • Conclusie Hoewel wij als bestuur niet het idee hebben dat binnen onze vereniging overmatig gebruik van alcohol plaatsvindt, vinden wij het verstandig jullie middels deze samenvatting te informeren over de wettelijk regels. Hoewel sommige regels een vanzelfsprekendheid lijken, worden we met z’n allen wel met deze regels geconfronteerd. Wegens het regelmatig veranderen van de regels en bijbehorende promillages kan het bestuur niet garanderen dat bovengenoemde regels en cijfers up-to-date zijn. Leden worden zelf verantwoordelijk geacht zich op de hoogte te houden van actuele regels en cijfers hieromtrent.