Baan- en Verlichtingsreglement

 

Algemeen

Kauwgom, glas, stenen en sigaretten (en hete voorwerpen) zijn de grote vijanden van Smash Court.

Roken op de banen is verboden en er mag geen breekbaar glaswerk mee op de banen worden

genomen. Zorg ervoor dat kauwgom in de prullenbak komt. Schoenen dienen uiteraard geen

uitsteeksels of noppen te hebben.

 

Gebruik Smash Court bij winterse omstandigheden.

Bij vorst kan er wel op de banen gespeeld worden. Betreden van een besneeuwde baan is niet

toegestaan. Bij sneeuw en/of ijs op de banen mag er niet op de banen gespeeld worden. Het ev.

verwijderen van sneeuw mag alleen door de leden van de Parkcommissie geschieden. Bij ijzel is het

spelen uit veiligheidsoverwegingen voor de tennissers ten zeerste af te raden. Bij dooi (na een

winterse periode) is het verboden om op de banen te spelen. De vorst dient uit de gehele constructie

(50 cm. dik) te zijn. Naleven van deze regels is van groot belang voor de levensduur van ons bezit.

 

Baanreglement

Het doel van dit reglement is vooral om de beschikbare tennisfaciliteiten zo eerlijk mogelijk over de

leden van de vereniging te verdelen. Daarbij worden nog enkele aanwijzingen gegeven om het park

en de banen in goede staat te houden. Er zijn twee basisregels

1 – U kunt alleen spelen en reserveren met een geldig KNLTB-pasje of een tijdelijk pasje.

2 – U dient altijd –zowel ‘s zomers als ’s winters– af te hangen.

 

Afhangen

Het afhangen op het digitaal afhangbord dient als volgt te geschieden:

Bij dubbelspel

Minimaal met drie geldige pasjes afhangen. Is de derde en/of vierde speler een introducé dan moet

er met tenminste 4 pasjes(inclusief introductiepasjes) zijn afgehangen. Speelduur is 45 minuten.

Bij enkelspel

Minimaal met twee geldige pasjes (max. 1 introductiepasje) afhangen. Speelduur is 30 minuten.

Bij dubbelen

Het is toegestaan om tijdens een enkelspel bij te dubbelen. De afhangtijd kan echter niet bijgesteld

worden. Er is dus ook maar met 2 pasjes afgehangen. De oorspronkelijke speelduur van 45 minuten

blijft gehandhaafd. Het is niet toegestaan voor de bij dubbelaars om af te hangen voor een

opvolgende periode voordat ze klaar zijn met de lopende partij.

 

Introductiepasjes

Wilt u een keer met een introducé spelen dan kunt u uw eigen geldig lidmaatschapspasje laten

activeren voor een introducé. Deze kunt u dan tweemaal door de magneetstriplezer van het digitale

afhangbord halen.

De kosten voor een introducé bedragen € 5,- (dagkaart) en moet contant en gepast bij het activeren

worden betaald. Bij grote drukte is dubbelen verplicht! Als alle banen vol zijn, zijn enkelspelers

verplicht om te dubbelen als leden daartoe de wens te kennen geven.

 

De speeltijd is verstreken

Als er zich na het verstrijken van de speeltijd geen nieuwe spelers melden, dan mag u doorspelen

totdat u wordt afgelost.

 

Reserveren na de lessen

Iemand die les heeft mag pas afhangen na het beëindigen van de lessen.

 

Schoeisel en kleding

Op de Smash Court -banen zijn tennisschoenen verplicht. In geen geval worden sportschoenen met een grof profiel (running-schoenen) toegestaan. Het is niet toegestaan zonder behoorlijke kleding het park en de banen te betreden.

 

Honden aangelijnd

Honden dienen op het park aangelijnd te zijn.

 

Reserveren van banen voor lessen, toernooien e.d.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om banen af te hangen voor lessen, toernooien, competitie,

jeugdactiviteiten, baanonderhoud e.d. Mocht u een activiteit organiseren kunt u via bestuur dit aangeven die vervolgens zorgdragen voor het reserveren van de baan/banen

 

Schoeisel controleren

Bij het betreden van de baan dienen spelers erop te letten dat er geen modder en zand op de baan

komt; bij het verlaten van de banen kunt u de schoenen vrij maken van infill materiaal aan de schoenreinigers.

 

Na het spelen: slepen verplicht

Als u een SmashCourtbaan verlaat is slepen verplicht. Dat geldt voor jong en oud.

Als u niet weet hoe dat moet, dan volgen er verderop een aantal aanwijzingen. Op de baan kunt u

altijd een lid met ervaring vragen u te helpen. Bij natte omstandigheden kan slepen achterwege

blijven, omdat het slepen dan geen effect heeft.

 

Leden van het bestuur zien toe op naleving

Leden van bestuur zullen als zij aanwezig zijn toezien op naleving van de regels. Dat betekent niet dat zij als controleurs rondlopen. Zij zullen in voorkomende gevallen wel wijzen op de reglementen. We gaan er daarbij van uit dat ieder lid van goede wil is. In laatste instantie zullen zij wel in aller belang naleving proberen af te dwingen en/of de kwestie in het bestuur ter sprake brengen.

 

Toegangscontrole-systeem

Alle leden hebben een KNLTB pasje gekregen, welke toegang verschaft tot het park en de kantine, ingang Schras t/m kleedruimtes en toiletten. Voor toegang kantine dient sleutel plus mapje opgehaald te worden op de bekende adressen. Het pasje dient hiervoor door het zwarte kastje nabij de deur gehouden te worden, waarna de deur geopend kan worden (Vergeet niet het toegangspasje mee te nemen, anders kunt U de deur van de kantine na het spelen niet meer openen). Als u gebruik maakt van de douches, maak dan na gebruik de doucheruimte watervrij met de in de doucheruimte aanwezige trekker.

Auto’s én fietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gestald.

 

Als u als laatste het park verlaat, ook overdag, doe dan het volgende:

Kijk of in de kleedkamers het licht uit is en de kranen dicht zijn, doe, indien nodig, de toegangsdeuren

tot de banen dicht, sluit de deur van de kantine sluit het toegangshek tot het park. Mocht u

geconstateerd hebben dat er iets mis is op het park van welke aard dan ook, wees dan zo vriendelijk

om even de telefoon te pakken en één van bestuursleden te bellen. Die zorgt ervoor dat uw

boodschap op de juiste plek terecht komt.

 

Verlichtingsreglement

De gebruikstijden van de verlichting zijn d.m.v. een klok begrensd. De schakelaars voor

de verlichting bevinden zich in de hal net na de toegangsdeur. Inschakelen geschiedt door van de betreffende baan de schakelaar in de ‘aan’- stand te zetten.

Na omzetten schakelaar(s) gaan de lampen heel even aan en na tijdje uit. Vervolgens kan men bij de baan/kooi middels knoppenkastje de verlichting inschakelen op de gewenste lichtsterkte.

Bij verlaten vd baan graag de verlichting naar stand “LAAG” zetten op zelfde kastje.

Bij verlaten en afsluiten park de schakelaars in de hal uitschakelen!

 

Met vriendelijke groet

 

Het bestuur TV Ederveen