Er zijn jaarlijks 2 toernooien

Markzicht Open toernooi,wordt georganiseerd elk jaar in de 3e week van Juni

T.V.E. Clubkampioenschappen w0rdt georganiseerd elk jaar in de laatste week van September

 

Voor inschrijven van deze toernooien ga naar www.toernooi.nl

Zoek daar op Ederveen